Luật Sở hữu trí tuệ có bố cục 6 phần, 18 chương với 222 điều, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng mới. Ngày 21 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Ngoài phần mở đầu, Nghị định bao gồm 7 chương, 48 điều, gồm:

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  1900 6162

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  1900 6162

Chương I: những quy định chung;

Chương II: Quyền tác giả;

Chương III: Quyền liên quan;

Chương IV: Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

Chương V: Tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan;

Chương VI: Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan;

Chương VII: Điều khoản thi hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự. Chính phủ cũng đã ban hành  Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bài trình bày Các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan của TS. Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật. Tổ chức, cá nhân có thể sao chép, sử dụng bài trình bày này trong hoạt động nghiên cứu, quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan và phải thông tin về tác giả , nguồn gốc xuất xứ tác phẩm.

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)