>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  0986.386.648

2. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

--------------------------------