Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là một cơ hội lớn để thu hút mối quan tâm của công chúng cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung cũng như quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

Mỗi năm, cứ gần tới ngày này, Tổng Giám đốc WIPO lại phát đi một thông điệp gửi tới tất cả các nước thành viên. Đồng thời, WIPO cũng gửi các tài liệu tuyên truyền khác tới các cơ quan chính phủ có thẩm quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các cơ quan khác có liên quan của các nước thành viên. Thông điệp của Tổng Giám đốc WIPO mỗi năm mang một chủ đề riêng. Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay với tiêu đề "Tôn vinh sự đổi mới, sáng tạo và khuyến khích tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ". Thông điệp năm nay đặc biệt nhấn mạnh tới “quyền sở hữu trí tuệ” khi viết rằng: “Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, chúng ta không chỉ tôn vinh sức mạnh vĩ đại của sự sáng tạo của nhân loại mà còn tôn vinh cả các quyền sở hữu trí tuệ đã giúp nuôi dưỡng và mở đường cho sức sáng tạo, làm cho nó trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội” và: “Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, chúng ta hãy bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tất cả các nhà sáng tạo và các nghệ sỹ, dù lớn hay nhỏ, vì họ đã làm giàu cho cuộc sống của chúng ta bằng những thành quả của tư tưởng đổi mới và tầm nhìn sáng tạo của họ. Chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, các quyền sở hữu trí tuệ mà họ đã có được bằng tài năng cá nhân và tập thể của họ đáng được chúng ta khâm phục, tôn trọng và bảo vệ.

Điểm mấu chốt trong thông điệp năm nay của Tổng Giám đốc WIPO chỉ ra rằng, chúng ta phải tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả và quyền liên quan, bằng các hành động cụ thể, thực tế, chứ không thể chỉ bằng lý thuyết suông. Phải đi từ nhận thức đúng đắn đến ý thức thực thi nghiêm chỉnh. Có hiểu biết đầy đủ nhưng nếu thiếu ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ thì chúng ta cũng chẳng thể bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ. Trong mối quan hệ biện chứng của các quyền thì quyền sinh ra quyền, quyền này liên quan đến quyền khác. Vì vậy, hành vi tôn trọng và bảo vệ quyền của người khác cũng chính là hành vi thực hiện và bảo vệ cho quyền của chính mình.

Quá trình toàn cầu hóa về kinh tế và thương mại đang diễn ra nhanh chóng, thể hiện bằng sự hội nhập quốc tế về thương mại và đầu tư ngày càng sâu của tất cả các nước, đòi hỏi một môi trường minh bạch, lành mạnh qua việc thực thi nghiêm chỉnh pháp luật quốc gia và các điều ước quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan. Mọi quan hệ song phương cũng như đa phương về kinh tế và thương mại giữa các nước ngày nay đều bị ràng buộc bởi các cam kết thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan. Bảo vệ hiệu quả và sử dụng hợp pháp quyền tác giả, quyền liên quan của tất cả các chủ thể quyền, không phân biệt trong nước hay nước ngoài, là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết của tất cả các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và Internet đã làm nảy sinh nhiều thách thức mới trong công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Nó cũng làm cho thuộc tính lãnh thổ của quyền tác giả và quyền liên quan giảm dần ý nghĩa để nhường chỗ cho thuộc tính toàn cầu của các quyền này. Chính vì vậy, các hoạt động của Việt Nam trên lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay tập trung vào bản quyền trong môi trường Internet, khuyến khích các trang web sử dụng hợp pháp các bản ghi âm, ghi hình trên Internet, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ đối với tất cả các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan trong nước cũng như nước ngoài, đồng thời có các biện pháp cứng rắn đối với các trang web cố tình vi phạm bản quyền. Đã có 6 trang web ký hợp đồng với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam để được cấp phép sử dụng các bản ghi âm nhạc của các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là thành viên của Hiệp hội. Lễ cấp phép đã được tiến hành trọng thể vào ngày 19 tháng 4 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song với hoạt động khuyến khích việc sử dụng hợp pháp quyền tác giả, quyền liên quan trên các trang web, Cục Bản quyền tác giả đang phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các trang web vi phạm bản quyền ngừng ngay các hành vi vi phạm. Một hoạt động nữa nhằm hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là sự kiện Cục Xuất bản phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và đối tác Thụy Điển tổ chức khóa tập huấn về pháp luật quyền tác giả và kỹ năng thực hiện quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản sách. Khóa tập huấn này được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến 23 và tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2008.

Đó là vài sự kiện có ý nghĩa thiết thực trên lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam hưởng ứng ngày 26 tháng 4 – Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới./.

Vũ Hoan (COV) 

 (MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)--------------------------------------------