Công ty chúng tôi không đồng ý vì mọi thông số kỹ thuật yêu cầu của thiết bị và giá gói thầu chúng tôi đã đạt và nếu thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ theo yêu cầu thì giá gói thầu sẽ thay đổi. Công ty chúng tôi sẽ lỗ nếu giữ nguyên giá trúng thầu.

Vậy xin hỏi luật sư: vấn đề này sẽ giải quyết ra sao theo luật đấu thầu? Việc bên mời thầu yêu cầu cung cấp nhãn hiệu, xuất xứ của thiết bị khác với hồ sơ đề xuất đã được trúng thầu có hợp lý? có vi phạm gì không?

Mong được giải đáp sớm. Xin cám ơn luật sư.

Trân trọng,

Người gửi: Kiều Trang

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 0986.386.648

 

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung phân tích:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, công ty của bạn đã trúng thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng thuộc ngân sách nhà nước theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Nhưng khi thương thảo để ký kết hợp đồng, bên mời thầu báo lại với công ty của bạn là thiết bị của bên công ty bạn không khớp với bảng thẩm định giá về nhãn hiệu, xuất xứ và yêu cầu công ty bạn cung cấp thiết bị theo đúng nhãn hiệu, xuất xứ đã yêu cầu. Theo Luật Đấu thầu 2013, một trong những tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu là yếu tố kĩ thuật. Nếu công ty của bạn đã được lựa chọn để tiến hành thương thảo hợp đồng thì mọi thông số kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu phải đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu.

Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc thương thảo hợp đồng như sau:

- Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

- Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

- Việc thương thảo đối với phần sai lệch thiếu thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 17 của Nghị định này.

Như vậy, nếu bên công ty bạn đã thực hiện đúng theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hai bên (bên mời thầu và công ty bạn) sẽ không được thương thảo về vấn đề này nữa. Việc bên mời thầu yêu cầu cung cấp nhãn hiệu, xuất xứ của thiết bị khác với hồ sơ mời thầu như vậy là không đúng.

Theo Điều 91 Luật Đấu thầu 2013, khi thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu, nhà đầu tư có quyền:

- Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 92 của Luật này;

- Khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị.

Nhà thầu, nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án thì không gửi kiến nghị đến bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu, nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay.

Căn cứ vào Điều 91 Luật Đấu thầu nêu trên, công ty bạn kiến nghị hoặc khởi kiện ra Tòa án về việc bên mời thầu đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận luật sư sở hữu trí tuệ - Công ty luật MInh KHuê