Sau giai đoạn bảo hành, chúng tôi có ký Hợp đồng bảo trì hàng năm. Gần đây chất lượng dịch vụ của họ không còn tốt như trước kia. Chúng tôi có tìm hiểu và được biết có 01 công ty phần mềm khác cũng có khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm này với chất lượng cao và chi phí lại thấp hơn. Tuy nhiên họ lại không phải là đơn vị tạo ra sản phẩm này. Chúng tôi băn khoăn những vấn đề sau:

1/ Khi chúng tôi đã ký Hợp đồng mua phần mềm thì phần mềm đó là tài sản của chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền đối với tài sản đó, có đúng không?

2/ Liệu việc lựa chọn ký Hợp đồng bảo trì phần mềm với 01 công ty không phải là đơn vị bán ban đầu cho chúng tôi thì chúng tôi có vi phạm pháp luật không và việc này được quy định ở văn bản pháp luật nào?

3/ Nếu có thể thay đổi Nhà cung cấp, chúng tôi có cần lưu ý điểm gì hay cần yêu cầu họ cung cấp tài liệu gì để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho chúng tôi không?

4/ Nhà cung cấp cũ có quyền can thiệp vào việc này không? Ví dụ khởi kiện chúng tôi? Kính nhờ các Anh, Chị giúp chúng tôi giải đáp vấn đề này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi:   0986.386.648

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

2. Nội dung phân tích

1/ Khi chúng tôi đã ký Hợp đồng mua phần mềm thì phần mềm đó là tài sản của chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền đối với tài sản đó, có đúng không?

Việc xác định phần mềm đó có phải là tài sản của công ty các bạn và các bạn có toàn quyền đối với tài sản đó hay không còn tùy thuộc vào dạng hợp đồng chuyển giao giữa công ty của bạn và công ty phần mềm: 

- Nếu công ty của bạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định tại điều 45 Luật sở hữu trí tuệ

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

Như vậy bạn có toàn quyền tài sản đối với phần mềm còn các quyền nhân thân không thể chuyển giao bạn vẫn không được phép xâm phạm. 

Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

- Trong trường hợp bạn có ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với phần mềm thì tùy thuộc vào dạng hợp đồng giới hạn quyền của bạn lại có sự khác nhau theo quy định tại điều 47 Luật Sở hữu trí tuệ:

Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này.

2. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2/ Việc lựa chọn ký Hợp đồng bảo trì phần mềm với 01 công ty không phải là đơn vị bán ban đầu cho chúng tôi thì chúng tôi có vi phạm pháp luật không và việc này được quy định ở văn bản pháp luật nào?

- Việc này không vi phạm pháp luật trong điều kiện công ty đó được chuyển nhượng quyền tác giả đáp ứng các quy định tại điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ (trích dẫn ở trên); hoặc được chuyển nhượng quyền sử dụng đáp ứng các quy định tại điều 47 (trích dẫn ở trên) trong đó có chuyển giao quyền tài sản tại khoản e) - điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ: Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính...

3/ Nếu có thể thay đổi Nhà cung cấp, chúng tôi có cần lưu ý điểm gì hay cần yêu cầu họ cung cấp tài liệu gì để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho chúng tôi không

- Bạn cần chuẩn bị hợp đồng với những quy định cụ thể về quyền hạn của mình và trách nhiệm của bên cung cấp (trong đó chú ý đến việc yêu cầu họ có nghĩa vụ phải bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố khi phần mềm xảy ra lỗi) tránh tình trạng "mua đứt bán đoạn". 

4, Nhà cung cấp cũ có quyền can thiệp vào việc này không? Ví dụ khởi kiện chúng tôi? 

- Nhà cung ứng cũ sẽ không có quyền can thiệp việc này, hay khởi kiện nếu các bạn đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong hợp đồng như đã thanh toán đầy đủ; hoặc trong hợp đồng không quy định về việc gia hạn tiếp sau khi hết thời gian sử dung. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài, gọi số: 0986.386.648 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh KHuê