- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, nếu giải pháp đó:

+ Không trùng với giải pháp nêu trong đơn sáng chế có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hợp lệ sớm hơn;

+ Trước ngày ưu tiên / ngày nộp đơn hợp lệ của đơn sáng chế, chưa được bộc lộ công khai ở trong nước và nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất cứ nguồn thông tin nào (các nguồn thông tin liên quan đến SC, GPHI ở nước ngoài; các nguồn thông tin khác (ấn phẩm, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, báo cáo khoa học, bài giảng, triển lãm).

>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  - 0986.386.648

- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo, nếu giải pháp đó:

+ Là kết quả của hoạt động sáng tạo;

+ Không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như nêu trong đơn.

Giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội .

Tiêu chuẩn về tính mới,khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích,các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ