4.1 Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông

Quy định chi tiết xem tại Pháp lệnh bưu chính viễn thông (2002) và Nghị định số 160 /2004/NĐ-CP ngày 3/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  0986.386.648

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

Nghị định 160 quy định chi tiết các vấn đề về viễn thông như sau:

- Cấp phép

- Cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

- Cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông

- Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

- Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

4.2. Truyền dẫn phát sóng

Quy định chi tiết xem tại:

- Pháp lệnh bưu chính viễn thông (2002) và Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện

Quy định về cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:Quy định về cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện: Xem chi tiết tại:

- Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

- Giấy phép nhập khẩu hàng viễn thông (Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ)

4.3 Internet

Quy định chi tiết xem tại:

- Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.

- Thông tư số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT liên tịch về quản lý Đại lý Internet ngày 14/7/2005