Các cá nhân, pháp nhân ở các nước không phải là thành viên EU, ví dụ Việt Nam, phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu CTM thông qua đại diện. Chỉ những đại diện có tên trong danh sách đăng ký tại OHIM mới có quyền đại diện trước OHIM.

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại EU (Đăng ký nhãn hiệu cộng đồng – CMT)

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam 0986.386.648


Những dấu hiệu nào có thể đăng ký nhãn hiệu CTM?

Nhãn hiệu CTM có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được thể hiện dưới dạng từ ngữ, tên người, hình ảnh, chữ cái, chữ số, hình dáng của sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm với điều kiện các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt với các hang hoá hoặc dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất khác nhau. Do đó, các dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu CTM bao gồm:

+ Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái, chữ số hoặc sự phối hợp giữa các chữ cái, chữ số và các từ ngữ;

+ Nhãn hiệu hình : có thể bao gồm hoặc không bao gồm chữ;

+ Nhãn hiệu hình màu;

+ Các màu sắc hoặc sự kết hợp các mầu sắc;

+ Nhãn hiệu 3 chiều;

+ Nhãn hiệu âm thanh

Những dấu hiệu nào không thể đăng ký là nhãn hiệu CTM?

Những dấu hiệu không thể được đăng ký là nhãn hiệu CTM bao gồm:

+ Dấu hiệu không có tính phân biệt:

+ Dấu hiệu chỉ chủng loại, chất lượng, tính chất, số lượng. giá trị, nguồn gốc địa lý hoặc thời gian về việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc mô tả các đặc tính khác của hang hoá dịch vụ;

+ Dấu hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm trong các ngôn ngữ đang tồn tại hoặc hiển nhiên trong thực tế thương mại;

+ Dấu hiệu trái với đạo đức xã hội hoặc các nguyên tắc đạo lý thong thường;

+ Dấu hiệu nhằm lừa dối người tiêu dung về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá hoặc dịch vụ;

Các tài liệu phải nộp để đăng ký nhãn hiệu CTM?

+ Đơn đăng ký CTM (mẫu đơn có sẵn tại văn phòng OHIM hoặc trên website của OHIM http://oami.eu.int)

+ Giấy uỷ quyền

+ Thông tin về Người nộp đơn

+ Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký

+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký

+ Thanh toán phí nộp đơn cơ bản(975 Euro) trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn tại OHIM hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ của các nước thành Cộng đồng Châu Âu.

Có thể dùng ngôn ngữ nào khi làm đơn CTM?

Đơn đăng ký nhãn hiệu CTM có thể được làm bằng một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng( đây được gọi là ngôn ngữ thứ nhất). Trong đơn, người nộp đơn phải tuyên bố chọn một trong 5 ngôn ngữ : Tây Ban Nha, Đức, Anh, Pháp và Ý(đây là 5 ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở văn phòng OHIM) là ngôn ngữ thứ hai để sử dụng khi tiến hành các thủ tục, ví dụ như phản đối đơn, khiếu nại, huỷ bỏ hiệu lực.


Doanh nghiệp Việt Nam có bắt buộc phải có đại diện để liên lạc với OHIM khi tiến hành nộp đơn CTM không?

Theo quy định của EU, nếu người nộp đơn có nơi cư trú, cơ sở kinh doanh tại các nước thành viên của EU thì có thể trực tiếp nộp đơn hoặc nộp đơn qua đại diện. Còn đối với những người không có nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh tại các nước thành viên của EU thì phải nộp đơn qua đại diện. Đại diện bao gồm:

+ Người tư vấn pháp lý chuyên nghiệp tại các nước thành viên của EU, hoặc

+ Các đại diện chuyên nghiệp theo danh sách OHIM có đủ tư cách làm đại diện pháp lý cho người nộp đơn trước OHIM(cũng là những người có đủ tư cách làm đại diện pháp lý cho người nộp đơn trước các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc EU) trong việc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến nhãn hiệu.

Nếu doanh nghiệp Việt Nam nào đóng trụ sở kinh doanh tại một trong các nước thành viên EU thì có thể nộp đơn CTM trực tiếp cho OHIM mà không cần qua đại diện.

Nộp đơn CTM ở đâu và nộp như thế nào?


Đơn đăng ký nhãn hiệu CTM có thể nộp trực tiếp tại OHIM theo địa chỉ dưới đây, hoặc nộp qua bất kỳ Cơ quan sở hữu trí tuệ nào của các nước thành viên Cộng đồng Châu Âu.

Nếu nộp trực tiếp đến OHIM, bạn có thể chọn một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tuyến tại website của OHIM http://oami.eu.int

+ Gửi qua bưu điẹn đến địa chỉ của OHIM:

+ Office for Harmonization in the Internal Market:

+ Receiving Unit

+ Apartado de Correos 77

+ E-03080 Alicante

+ Spain;

+ Nộp trực tiếp tại phòng nhận đơn tại trụ sở của OHIM;

+ Gửi qua fax (+34 965 131 344) (chỉ gửi bản gốc nếu có yêu cầu); hoặc

+ Gửi đĩa lưu đơn điện tử.

Lệ phí đăng ký CTM?

+ Phí nộp cho một nhãn hiệu hàng hoá: 975 euros/đơn (không phải nhãn hiệu tập thể), nếu đơn có trên 3 nhóm hàng hoá hoặc dịch vụ thì mỗi nhóm nộp thêm 200 euros.

+ Phí đăng ký : 1100 euros, nếu đơn có trên 2 nhóm thì mỗi nhóm thêm 200 euros.

Thanh toán lệ phí như thế nào?

Lệ phí nộp đơn phải được thanh toán bằng euro trực tiếp đến OHIM dưới một trong các hình thức sau:

+ Tiền mặt

+ Séc

+ Khấu trừ từ một tài khoản hiện thời tại OHIM, hoặc

+ Chuyển khoản đến tài khoản sau:

Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria

n.0182-5596-90-0092222222


Swift: BBVAESMM

+ Phí nộp đơn cơ bản phải thanh toán trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn .

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê