>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:   0986.386.648 

a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

b) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng k‎ý, nếu người đăng k‎ý là người được chuyển giao quyền đăng ký;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 2. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận.

Tham khảo:

>> Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trân trọng./.
 
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
-------------------------------------