>> Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác gỉa, gọi:  0986.386.648

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc. Pháp luật Sở hữu trí tuệ không quy định việc bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả thì mới được hưởng những quyền tác giả và những quyền liên quan. Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ.

Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả giúp cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không có nghĩa vụ phải chứng minh khi có tranh chấp về quyền tác giả.

Các thức nộp đơn: Nộp tại Cục bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- Giấy ủy quyền (nếu người nộp được ủy quyền);

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả);

- Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu (nếu quyền tác giả thuộc Sở hữu chung);

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ đơn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê