Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính 1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN công ty cổ phần hệ thống 1-V.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:    0986.386.648  


Hồ sơ đăng ký bản quyền máy tính 1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN bao gồm:

1. Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***--------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi:    CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

                                                                                     Số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội  

 

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 1-V

Là chủ sở hữu

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103011401

Cấp ngày          :           Ngày 27 tháng 03 năm 2006 tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 02/08/2007.

Địa chỉ              :           Phòng 1508, tòa nhà Thành Công, 25 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại         :           04-35148550/0986116605                               Fax     :          04-35148430

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Chủ sở hữu

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm                :           Phần mềm “1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN”

Loại hình                      :           Chương trình phần mềm máy tính

Ngày hoàn thành tác phẩm:       01/01/2011

Công bố/chưa công bố:            Đã công bố   ngày 15 tháng 06 năm 2011

Hình thức công bố        :           Lưu hành bản sao.

Nơi công bố                 :           Việt Nam

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính ứng dụng vào việc quản lý văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn cả nước, phần mềm tương thích cao với nhu cầu của người Việt Nam

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có 01 (một) tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả           :            Ông  Trần Thắng                    Giới tính : Nam

Bút danh                       :             Không

Sinh ngày                     :             31 tháng 08 năm 1974 tại Hà Nội

Số CMND                    :             012215023 do Công An Hà nội cấp ngày 01/04/1999.     

Quốc tịch                     :             Việt Nam

Địa chỉ thường trú       :             Số 13A, tổ 66, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức                  :           CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 1-V

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103011401

Cấp ngày                     :           Ngày 27 tháng 03 năm 2006 tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 02/08/2007.

Địa chỉ                         :           Phòng 1508, tòa nhà Thành Công, 25 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại                    :           04-35148550                                       Fax      :          04-35148430

                          

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          lưu VP- IP

Tài liệu nộp kèm theo:

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

-  01 Giấy ủy quyền;

- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh;

- 02 Bản mô tả tác phẩm;

- 02 tác phẩm đĩa CD;

- 01 bản sao giấy CMND;

Hà Nội, ngày ..... tháng ....năm 20.....

Người nộp đơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ 1TV

Ký thay giám đốc - Phó giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                               

 

2. Mẫu quyết định giao nhiệm vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG

1-V

Số:01/2010/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà nội, ngày .... tháng .... năm 20....

 

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ

“V/v: Giao nhiệm vụ thiết kế phần mềm cho cán bộ công ty”.

Điều 1: Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện tại của Công ty cổ phần hệ thống 1-V nay giao cho:
Ông  Trần Thắng                      Giới tính            :           Nam

Số CMTND     :           012215023  Ngày cấp: 01/04/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội.

Sinh ngày          :           31/08/1974                  Quốc tịch         :           Việt Nam

Hộ khẩu thường trú:      Số 13A, tổ 66, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chị trách nhiệm trong việc thiết kế phần mềm máy tính : “1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN”.

Thời gian thiết kế phần mềm: 02 tháng kể từ ngày 01/09/2011 đến ngày 01/11/2011.
 

Điều 2:  Trách nhiệm quyền lợi của người được giao việc:

- Hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao;

- Nhận thù lao theo thỏa thuận với công ty;

 

Điều 3:  Ông Trần Thắng và các bộ phận liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-    Các cá nhân được bổ nhiệm;

-    Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ 1TV

Ký thay giám đốc - Phó giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

 

  

   ..................................................

 

3. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả của phần mềm: 1C: QUẢN LÝ VĂN BẢN

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính 1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh KHuê