Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính "ISO ONLINE" cho CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NETVALUE
 
Hồ sơ đăng ký bản quyền máy tính "ISO ONLINE" bao gồm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi:    CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

                    Số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội  

 

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NETVALUE

Là : Chủ sở hữu

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0104617573

Cấp ngày          :           Ngày 31 tháng 05 năm 2010 tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 01 ngày 15/07/2010

Địa chỉ              :           Xóm Nông – Thôn Phù Dực – Xã Phù Đổng – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội

Điện thoại         :           04- 66751575                          Fax      :          04-38729087

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Chủ sở hữu

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm                :           Phần mềm ISO online”

Loại hình                      :           Chương trình phần mềm máy tính

Thời gian công bố         :            10/10/2010

Nơi công bố                 :           Việt Nam.

Hình thức công bố        :           Lưu hành bản sao

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho  Tất cả các loại hình Doanh nghiệp , tổ chức trong việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO mà đơn vị quy định vào sản xuất, kinh doanh.

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có 01 tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả           :           Ông Nguyễn Quyết Định           Giới tính : Nam

Bút danh                       :           Không

Sinh ngày                      :           19 Tháng 11 năm 1977 tại Ninh Giang- Hải Dương.

Số CMND                   :           141870054 do Công An Hải Dương cấp ngày 14/02/1996     

Quốc tịch                     :           Việt Nam.

Địa chỉ thường trú      :              Thôn Phù Dực – Xã Phù Đổng –Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội

 

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức      :           : CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NETVALUE

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0104617573

Cấp ngày          :           Ngày 31 tháng 05 năm 2010 tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

Đăng ký thay đổi lần 01 ngày 15/07/2010

Địa chỉ              :           Xóm Nông – Thôn Phù Dực – Xã Phù Đổng – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội

Điện thoại         :           04- 66751575                                     Fax      : 04-38729087                          

 

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Nơi nhận:

-          nt;

-          lưu VP- IP

Tài liệu nộp kèm theo:

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

- 01 Giấy ủy quyền

- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh

- 02 Bản mô tả tác phẩm.

- 02 tác phẩm đĩa CD

- 01 bản sao giấy CMND

Người nộp đơn

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NETVALUE

Phó Giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                       .............................................................................

 

Mẫu giấy cam đoan của tác giả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

GIẤY CAM ĐOAN 

Tên tôi là          :           NGUYỄN QUYẾT ĐỊNH.

Số CMTND     :           141870054 do Công an Hải Dương cấp ngày 14/02/1996    

Sinh ngày          :           19/11/1977

Quốc tịch         :           Việt Nam

Nghề nghiệp     :           Kỹ sư Công nghệ thông tin.

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “Phần mềm ISO online”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NETVALUE , có địa chỉ tại Xóm Nông – Thôn Phù Dực – Xã Phù Đổng – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội.

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày 10  tháng 10 năm 2010.

                                                                                                              (ký tên và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                 ..........................................

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền ISO ONLINE do cục Bản quyền tác giả cấp:
Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính: ISO ONLINE

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

----------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN :
1. Bảo hộ bản quyền tác giả;

2. Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết;

3.  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

4. Bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

5. Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

6. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

8. Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học;