Xin hỏi luật Minh Khuê có dịch vụ ( tốt nhất là trọn gói) cho hai công việc trên không. Đương nhiên những thông tin, giấy tờ liên quan để hoàn thiên ( như các thông số về cây, năng suất…) bên tôi có thể cung cấp để hoàn thành. Không biết những giấy tờ đó như thế nào ạ?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: VT Hòa

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, Với trường hợp của bạn Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật SHTT 2009

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng 

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới:

I./ Thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng trên phạm vi cả nước;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu phí, lệ phí; quản lý và sử dụng phí, lệ phí về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

- Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

II./ Yêu cầu về thành phần hồ sơ (Đơn đăng ký) đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới, căn cứ theo khoản 1 Điều 174 Luật Sở hữu Trí tuệ 2006 gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

b) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng k‎ý, nếu người đăng k‎ý là người được chuyển giao quyền đăng ký;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Ngoài ra theo quy định tại Điều 8 Nghị định 88/2010/NĐ-CP, Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng phải được lập thành 02 bộ, nộp tại cơ quan bảo hộ giống cây trồng.

III./ Các bước tiến hành:

- Bước 1: Tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới (Quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 88/2010/NĐ-CP)

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn  và thông báo, từ chối hoặc chấp nhận Đơn. Nếu Đơn hợp lệ thì yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm (Quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 88/2010/NĐ-CP)

- Bước 3: Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới; tên giống cây trồng; khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng) (Quy định cụ thể tại Điều 12, 13, 14 & 19 Nghị định 88/2010/NĐ-CP)

- Bước 5: Cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng (Quy định cụ thể tại Điều 20 & 22 của Nghị định 88/2010/NĐ-CP)

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký Giống cây trồng mới.

IV./ Thời gian giải quyết:

- Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.

- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 30 ngày kể từ ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của bạn. Cảm ơn Quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

2. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

4. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

6.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;