Tôi vào làm công ty này sau khi đã bán chi nhánh. Gần đây tôi phát hiện chi nhánh có nhiều dấu hiệu vi phạm nhượng quyền, tôi không biết là nếu bây giờ mới ký hợp đồng nhượng quyền thì chúng tôi có được xử lý các vi phạm trước đó không?

Rất mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục đăng ký hượng quyền thương hiệu ?

Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi:  0986.386.648

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 1, khoản 5 Điều 193 của luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tách doanh nghiệp như sau: 

"1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách."

"5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác."

Hiện nay pháp luật về doanh nghiệp không có quy định về việc chuyển nhượng chi nhánh, ngoài ra chi nhánh là một bộ phận trực thuộc doanh nghiệp chứ không phải là một tài sản nên cũng không thể áp dụng các quy định pháp luật về chuyển nhượng tài sản để áp dụng cho chi nhánh. Vì vậy công ty của bạn không thể ký “hợp đồng chuyển nhượng chi nhánh” cho người khác.

Tuy nhiên cũng tùy mục đích của người nhận chuyển nhượng chi nhánh của các bạn mà các bạn có thể áp dụng một trong các trường hợp sau đây:

1. Nếu người nhận chuyển nhượng chỉ muốn tiếp nhận tài sản của chi nhánh thì công ty có thể ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà chi nhánh đang quản lý. Sau đó người mua chi nhánh có thể tự mình đăng kí kinh doanh hoặc không đăng ký kinh doanh tùy theo mục đích tiếp theo của họ.

2. Nếu người nhận chuyển nhượng chi nhánh muốn tiếp nhận cả tài sản và các hoạt động kinh doanh của chi nhánh thì bước 1 công ty của bạn cần làm thủ tục tách doanh nghiệp nhằm tách chi nhánh thành một công ty độc lập mà vẫn giữ nguyên hoạt động khác trong công ty của bạn.

Vì bạn chưa nêu rõ những vi phạm cụ thể của các chi nhánh đã ký hợp đồng nhượng quyền và các điều khoản thỏa thuận cụ thể của các bên trong hợp đồng (mặc dù chưa được ký kết) nên chúng tôi chưa thể đưa ra những phân tích và bình luận cụ thể hơn.

3. Tham khảo một số bài viết liên quan:

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Chất lượng trong nhượng quyền thương mại

Khái niệm nhượng quyền thương mại Franchise

Tư vấn về nhượng quyền thương mại

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn hợp đồng nhượng quyền và xử lý vi phạm trong hoạt động nhượng quyền thương mại ?​ . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  0986.386.648  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê