Chúng tôi có 1 số thắc mắc về vấn đề bảo hộ bản quyền:

1. Chúng tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh và bảo hộ bản quyền trên mạng khi có tranh chấp? Hiện nay, việc bảo hộ bản quyền trên môi trường mạng chưa được thực hiện chặt chẽ. Rất nhiều nội dung có bản quyền trên mạng vẫn  bị các trang khác như zing, soha, clip, pub, fshare, 4share… lấy mà không xin phép. Ngoài ra còn có rất nhiều nội dung có bản quyền bị đăng tải lên Youtube. Vậy làm thế nào để bảo hộ bản quyền hiệu quả? Việc bảo hộ film, TV show và MV ca nhạc có gì khác nhau hay không?

 2. Công ty chúng tôi mua rất nhiều nội dung có bản quyền ở nước ngoài. Vậy cần tiến hành những thủ tục gì khi chuyển nhượng bản quyền?

Cảm ơn luật sư,

Người gửi: Ngọc Khanh Nguyễn

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

Tư vấn thủ tục đăng ký, chuyển nhượng và xử lý tranh chấp bản quyền?

Thủ tục đăng ký, Chuyển nhượng bản quyền tác giả

 

Trả lời:

1. Đối tượng mà quý khách muốn được bảo hộ đó là quyền sở hữu quyền tác giả đối với các các chương trình như film, TV show và mv ca nhạc mà công ty sản xuất và phát sóng. Film, TV show và mv ca nhạc được coi là thuộc loại hình tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự tác phẩm điện ảnh bởi film, TV show, mv ca nhạc đều phải xây dựng theo thứ tự và phương pháp như một tác phẩm điện ảnh, nó đều phải có kịch bản, được dựng hình và thu âm ghi hình theo kịch bản đã biên kịch sẵn. Mặt khác, loại hình tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự tác phẩm điện ảnh là một trong những loại hình tác phẩm thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

Trong trường hợp tác phẩm do công ty sản xuất, để được nhà nước bảo hộ, công ty cần phải đăng ký quyền tác giả tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả để được xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, công ty có thể khởi kiện đến tòa án khi có những hành vi vi phạm quyền tác giả đã được quy định tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ:

"Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả."

Các hành vi như của các trang web như zing, soha, pub... đăng tải những nội dung mà công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc những tác phẩm công ty là chủ sở hữu quyền tác giả mà không xin phép bị coi là xâm phạm quyền tác giả, nếu công ty khởi kiện, sẽ được Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Về việc chuyển nhượng bản quyền ở nước ngoài, công ty cũng phải giao kết dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản tương tự như việc chuyển nhượng bản quyền ở trong nước. Tuy nhiên, cần phải lưu ý vấn đề áp dụng pháp luật nước nào để điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng này, công ty tham khảo Điều 769, Điều 770 về cách chọn luật áp dụng:

"Điều 769. Hợp đồng dân sự

1. Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu không có thoả thuận khác.

Hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện thì việc xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hợp đồng liên quan đến bất động sản ở Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 770. Hình thức của hợp đồng dân sự

1. Hình thức của hợp đồng phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết ở nước ngoài mà vi phạm quy định về hình thức hợp đồng theo pháp luật của nước đó, nhưng không trái với quy định về hình thức hợp đồng theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hình thức hợp đồng được giao kết ở nước ngoài đó vẫn được công nhận tại Việt Nam.

2. Hình thức hợp đồng liên quan đến việc xây dựng hoặc chuyển giao quyền sở hữu công trình, nhà cửa và các bất động sản khác trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Sau khi quyền tác giả được chuyển nhượng, tác phẩm thuộc đối tượng chuyển nhượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo Điều ước về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê