Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê

Đăng ký bản quyền tác giả

 Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi:  1900 6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Chúng tôi, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 2 điều 4 quy định: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Trong đó điều 22 quy định về Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu như sau:

1.  Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

2.  Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác. Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

Để đăng ký bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính do bạn viết ra nhưng chủ sở hữu là công ty thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

– Tờ khai đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính;

– Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

– Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu) nếu không phải bạn đích thân đi đăng ký;

– Giấy chuyền nhượng quyền sở hữu của tác giả sang cho chủ sở hữu;

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao hoặc bản sao Hợp đồng giữa chủ sở hữu và tác giả;

– Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

– Hai đĩa CD ghi nội dung phần mềm;

– Ba bản mô tả tác phẩm được đóng thành quyển.

Cũng theo quy định tại Điều 51, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan gồm có:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng k‎ý quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng k‎ý quyền liên quan có quyền cấp lại, đổi, huỷ bỏ giấy chứng nhận đó.

3. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại, đổi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng k‎ý quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng k‎ý quyền liên quan.

4. Bộ Văn hóa - Thông tin quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Như vậy bạn có thể nộp hồ sơ đến Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Quy định Thông tư 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quy định chi phí cho việc Đăng ký bản quyền tác giả về Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính là 600. 000 đồng. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê