Với chức năng trên trong quá trình hoạt động, lựclượng Quản lý thị trường ngày càng khẳng định vai trò của mình trong công tác đấu tranh chống hàng giả liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất và hội nhập kinh tế của Việt Nam. Theo thống kê, hàng năm lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra và xử lý hàng ngàn vụ vi phạm về hàng giả. Năm 1998 xử lý 2000 vụ, năm 2001 là 4002 vụ, năm 2003 là 5808 vụ, năm 2004 xử lý 5977 vụ, trong đó khoảng 60% số vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ (chủ yếu vi phạm về nhãn hiệu, kiểu dáng và xuất xứ…)

Những số liệu trên phản ánh phần nào về hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng gia tăng cũng như đánh giá được vai trò và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường những năm qua.

Trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Quản lý thị trường đã và đang tập trung vào những hoạt động sau:

Một là, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ: Hàng năm Cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Triển lãm nhằm giới thiệu hàng thật - hàng giả cho người tiêu dùng. Hiện tại Cục đang xây dựng trang web và Bản tin Quản lý thị trường trong đó có nội dung về công tác đấu tranh chống hàng giả của lực lượng Quản lý thị trường. Mặt khác, thông qua báo chí, truyền hình và phát thanh tuyên truyền về hàng giả và công tác đấu tranh chống hàng giả của lực lượng Quản lý thị trường. Đồng thời với các hoạt động trên, nhiều Chi cục và Đội Quản lý thị trường tổ chức nói chuyện về hàng giả, tác hại của hàng giả với các hộ kinh doanh và người tiêu dùng theo địa bàn phụ trách. Thông qua các hình thức hoạt động trên nhằm nâng cao ý thức người tiêu dùng trong việc phát hiện hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến cáo các thương nhân không sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hai là tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế kiểm soát hàng giả như trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong công tác đấu tranh chống hàng giả; xây dựng quy trình xử lý, chỉ đạo kiểm tra, xử lý…, mặt khác kiến nghị về các giải pháp ngăn chặn, hạn chế nạn làm hàng giả.

Ba là tổ chức phối hợp với các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta là một công việc phức tạp. Vì vậy trong chỉ đạo của Cục Quảnl ý thị trường coi trọng sự phối hợp với các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ như Cảnh sát kinh tế, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền, Thanh tra văn hoá thông tin… Tại nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, lực lượng Quản lý thị trường cùng với lực lượng Thanh tra Khoa học - công nghệ, Cảnh sát kinh tế, Hải quan… xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh chống hàng giả liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Bốn là kết hợp với doanh nghiệp, người tiêu dùng và Hiệp hội: Cùng doanh nghiệp xây dựng những mặt hàng, nhóm hàng giả chủ yếu (vi phạm nhiều và thường xuyên) xác định những dấu hiệu giả - thật chi tiết từng sản phẩm và xây dựng phương án kiểm tra - xử lý vi phạm và phối hợp hành động. Hiện tại nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (Việt Tiến, Vedan, Ricoh, Honda, Unilever…) đã và đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống hàng giả, nhằm bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Mặt khác lực lượng Quản lý thị trường đã thiết lập đường dây nóng và hòm thư tiếp nhận ý kiến và đơn thư của doanh nghiệp, người tiêu dùng và Hiệp hội hữu quan (Hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam…) nhằm có thông tin phục vụ cho công tác đấu tranh chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ.

Năm là chú trọng đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, trình độ cho đội ngũ kiểm soát viên: Thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm soát viên thị trường theo các chương trình đào tạo kiểm soát viên thị trường và bồi dưỡng kiến thức cho kiểm soát viên thị trường. Đồng thời, thông qua các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ và nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm do các cơ quan hữu quan tổ chức.

Sáu là, chú trọng hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Trong những năm gần đây, công tác Quản lý thị trường có sự thay đổi theo xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy trong chỉ đạo của Bộ Thương mại và Cục Quản lý thị trường rất chú trọng việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại nói chung và chống hàng giả nói riêng. Thông qua các hoạt động là điều phối viên của chương trình hợp tác Việt - Pháp về chỉ dẫn địa lý và đấu tranh chống hàng giả từ năm 1998 đến nay, về dự án APEC thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2004 và các năm tiếp theo, về dự án liên đới việc nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ Quản lý thị trường do Chính phủ Pháp tài trợ năm 2005 - 2006./.
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường: Nguyễn Đức Thịnh

Nguồn:http://www.qltt.gov.vn/

(Bài viết đăng lại thông tin nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại)