Công ty Luật Minh Khuê tư vấn về các yêu cầu với đơn đăng ký nhãn hiệu:

1. Đáp ứng tài liệu tối thiểu và ngôn ngữ của đơn:

* Tài liệu tối thiểu:

- Tờ khai đăng ký

- Mẫu nhãn hiệu

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận nếu đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu này

* Ngôn ngữ đơn:

- Làm bằng tiếng Việt, trừ giấy ủy quyền và tài liệu xác nhận quyền đăng ký có thể làm bằng ngôn ngữ khác và dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của Cục SHTT

Các mẫu tài liệu như tờ khai đăng ký thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2007/TT- BKHCN

2. Yêu cầu với tờ khai:

- Nộp 02 bản tờ khai theo mẫu

- Chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu thông thường/ chứng nhận/ tập thể/ liên kết

- Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu phải phù hợp với bảng phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Nice

3. Yêu cầu với mẫu nhãn hiệu

- Nộp 09 mẫu nhãn hiệu

- Trình bày rõ ràng, kích thới mỗi thành phần không lớn hơn 80mm, không nhỏ hơn 8mm; tổng thể nhãn hiệu trình bày trong khuôn mẫu 80x 80mm

- Nhãn hiệu là hình 3 chiều thì mẫu nhãn hiệu kèm ảnh chụp, hình vẽ thể hiện hình phối cảnh

- Nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu trình bày đúng màu sắc, nếu không thì để đen trắng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê