Thủ tục sang tên sổ đỏ cho người được hưởng di chúc?

Khi lập di chúc thì có cần người làm chứng không ? Chồng chết không để lại di chúc thì chia tài sản thế nào ? Trường hợp nào áp dụng việc chia tài sản thừa ...

Thừa kế theo di chúc có mất thuế, lệ phí không? Quy định về quyền thừa kế đối với đất đai?

Quy định về quyền thừa kế đối với đất đai như thế nào ? Hỏi đáp pháp luật về thừa kế nhà đất ? Vợ có được thừa kế nhữn gì của chồng khi chồng mất không có ...