Luat Minh Khue
Ngân hàng phải cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản cho cơ quan thuế?

Ngân hàng phải cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản cho cơ quan thuế?

Thưa Luật sư, tôi được biết trơng thời gian tới có quy định mới về việc cơ quan thuế có quyền kiểm soát thông tin và giao dịch của khách hàng qua các ngân hàng giao dịch, cho tôi hỏi thông tin này là đúng hay sai và mục đích của việc kiểm soát này là gì, cám ơn

Mẫu quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước ? Cách sử dụng hoá đơn hoàn thuế ?

Hướng dẫn hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu ? Thủ tục cấp mã số thuế hoàn thuế giá trị gia tăng ? Cách lập báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn ...

Dịch vụ nổi bật