Luat Minh Khue
Thủ tục và mục đích đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc ?

Thủ tục và mục đích đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc ?

Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc là một trong những phương thức hợp pháp để có thể giảm tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng cho người lao động chính trong gia đình. Đây là một trong những quyền lợi căn bản của người lao động (hoặc người có thu nhập nói chung) để giảm trừ thuế TNCN:

Những trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cho tôi hỏi những trường hợp nào đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nếu tôi không đủ điều kiện ủy quyền nhưng vẫn ủy quyền thì bị xử lý ...

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân với khoản chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vốn

Tôi muốn hỏi là khoản chia lợi nhuận cho các thành viên có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không? Và cách tính ra sao? Căn cứ quy định nào của pháp ...

Những lưu ý khi đăng ký Người phụ thuộc trong năm 2019

Tôi đang là kế toán của công ty, khi đăng ký Người phụ thuộc cho nhân viên mới theo tờ khai 05 thì gặp lỗi "Không tìm thấy MST của người phụ thuộc", xin hỏi ...

Dịch vụ nổi bật