Vì vậy, ngày 25/07/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định 1078/QĐ-TTg phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo để xây dựng nghị định thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP và nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Dự thảo sẽ được trình Chính phủ vào tháng 10/2017.

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã kịp thời cập nhật các thông tin tại dự thảo nghị định thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP và nghị định 04/2014/NĐ-CP liên quan đến hóa đơn điện tử, mời quý độc giả quan tâm đón đọc.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang áp dụng chủ yếu là hóa đơn giấy tự in và đặt in, trên phạm vi cả nước đã có những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên chỉ chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, ví dụ như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội...

Việc sử dụng hóa đơn điện tử vừa góp phần giảm thời gian, chi phí về hoá đơn cho doanh nghiệp, vừa góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn, vừa giảm thời gian làm thủ tục hành chính về hóa đơn. Vậy có phải từ ngày 01/01/2018 các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không, mời quý độc giả cùng Luật Minh Khuê nghiên cứu dự thảo mới.

Theo như dự thảo mới, hóa đơn sẽ có các hình thức sau:

- Hóa đơn giấy theo hình thức tự in và đặt in

- Hóa đơn điện tử

Về việc sử dụng hóa đơn theo hình thức nào, trong dự thảo nêu rõ:

1. Hóa đơn giấy tự in:

Hóa đơn giấy tự in là hóa đơn do cơ quan thuế tự in từ các thiết bị để cấp lẻ cho tổ chức, cá nhân; hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Về góc độ doanh nghiệp, các doanh nghiệp chỉ được tự in hóa đơn ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ. Doanh nghiệp khi sử dụng hình thức hóa đơn tự in từ máy tính tiền, phải gửi Thông báo phát hành và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Định kỳ doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện kết chuyển dữ liệu theo hình thức điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

2. Hóa đơn giấy đặt in

Hóa đơn giấy đặt in là hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để bán cho các tổ chức, cá nhân.

Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in được bán cho doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã của doanh nghiệp để sử dụng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. 

3. Hóa đơn điện tử

- Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử: 

"1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng Hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có: chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu tại Khoản 3 Điều này thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập không lựa chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này thì sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kể từ khi có mã số thuế. "

- Hóa đơn điện tử có hai loại là Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Như vậy, hiện tại nghị định mới chỉ đang ở giai đoạn xây dựng dự thảo, chưa có văn bản chính thức, chưa có quy định từ ngày 01/01/2018 các doanh nghiệp bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay cả khi nghị định mới ra đời như đúng dự thảo, thì không bắt buộc toàn bộ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, bởi sẽ còn hóa đơn giấy tự in từ máy tính tiền, hóa đơn giấy đặt in do cơ quan thuế bán cho các doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu thành lập.

Bạn đang theo dõi bài viết Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018? được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.1940 để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê