>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 151/2014/TT-BTC 

2. Luật sư tư vấn:

Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC  sửa đổi bổ sung điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

"....2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn....."

Căn cứ theo quy định trên thì từ 15/11/2014 hàng quý Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mà chỉ nộp theo từng lần phát sinh và tờ khai quyết toán năm. Thời gian nộp tờ khai tạm tính của quý có phát sinh chậm nhất là vào ngày thứ 30 của của quý sau. 

Nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% đó. Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định( thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm)  thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết hạn nộp thuế đến ngày thực sự nộp thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Nếu doanh nghiệp nộp thừa số thuế tạm nộp thì coi đó là số tiền tạm nộp của năm tiếp theo hoặc sẽ được hoàn thuế.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là mẫu 03/TNDN như sau:

   Mau so 032/TNDN

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2018? Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê