Đội thuế liên xã năm nay (2013) yêu cầu tiệm tôi phải tăng mức thuế tháng thành 370.000đ(ba trăm bảy mươi nghìn.

Người gửi: phamvan ngoc

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục của chúng tôi. Xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Ngày 6-12-2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013. Theo đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2012 để thu thuế môn bài năm 2013.

Như vậy, trong năm 2013, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài của năm 2013 theo 6 mức như sau: Có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng; thu nhập từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 750.000 đồng; thu nhập từ trên 500.000 đồng – 750.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng; thu nhập trên 300.000 – 500.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 100.000 đồng và có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống, nộp thuế môn bài cả năm là 50.000 đồng.

Riêng đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2013 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2013 cho phù hợp.

Đối với các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã,...) vẫn nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, 2 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký từ 5 – 10 tỷ đồng, 1,5 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký từ 2 - dưới 5 tỷ đồng và 1 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng.

Thời hạn nộp thuế môn bài của năm 2013 đối với các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân đang kinh doanh chậm nhất đến ngày 30/01/2013.

Như vậy, mức thuế môn bài phải nộp đối với hộ kinh doanh cá thể căn cứ vào mức thu nhập thực tế của hộ kinh doanh cá thể đó; đối với tổ chức kinh tế và doanh nghiệp mức thuế môn bài phải nộp căn cứ vào vốn đăng ký của doanh nghiệp. Tôi không chắc chắn rằng cửa hàng photocopy của bạn là loại hình doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể nên không thể tư vấn cho bạn rõ hơn về mức thuế môn bài cụ thể phải nộp. Do vậy, bạn cần đối chiếu trường hợp của bạn với quy định trên của pháp luật để biết được mức thuế môn bài cụ thể mình phải nộp.

Dưới đây là bảng tóm tắt về mức thuế môn bài phải nộp đối với hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp trong năm 2013:

Thuế môn bài 2013

Thuế môn bài mới nhất năm 2013 dành cho các hộ kinh doanh cá thể và doanh ngiệp

1. Thuế môn bài đối với Doanh nghiệp

 

Bậc thuế môn bài

Mã NDKT
(TM )

Vốn đăng ký

Mức thuế cả năm

Bậc 1

1801

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Bậc 2

1802

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 

2.000.000

Bậc 3

1803

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 

1.500.000

Bậc 4

1804

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000

2. Thuế môn bài đối với Hộ kinh doanh cá thể

 

Bậc thuế môn bài

 

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm 

1

 

Trên 1.500.000

1.000.000

2

 

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

 

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

 

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

 

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

 

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê