- Cách thức thực hiện:

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

 

+         Thông qua hệ thống bưu chính.

 

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

      -   Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

+         Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 

+         Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

 

-   Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

 

 

- Thời hạn giải quyết:  CQT thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT

 

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

 

+ Tổ chức

 

+ Cá nhân

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế

 

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

 

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận

 

 

- Lệ phí (nếu có):

 

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

 

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

 

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

 

+         Quy định tại Điểm 6.3 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

 TỔNG CỤC THUẾ