- Cách thức thực hiện:

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

+         Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

        - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+     Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

+     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuÊ

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+         Quy định tại Điểm 2.10 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

+         Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)