Dẫn đến có xuất hiện chênh lệch tỷ giávậy xin hỏi dn chúng tôi có cần phải xuất hóa đơn chênh lệch tỷ giá nói trên cho khách hàng hay không hay chỉ cần cung cấp chứng từ thanh toán qua ngân hàng thể hiện tỷ giá thanh toán. Và nếu phải xuất hóa đơn thì xuất như thế nàotrân trọng cảm ơn.

Người gửi : Dang Thi Hai

Luật sư trả lời: