>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi: 1900.1940

Có được giảm trừ thuế khi mua chứng khoán bị lỗ không ?

Tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế - Ảnh minh họa

Trả lời

Theo khoản 2 điều 11 thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân thì sẽ có 2 cách nộp thuế mà nhà đầu tư chưng khoán có thể sử dụng:

Cách thứ nhất, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách thứ hai, nộp thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế

Hai hình thức nộp thuế đều có những ưu điểm và hạn chế.

Đối với cách thứ nhất, ưu điểm là sự đơn giản, thuận tiện cho cả nhà đầu tư, công ty chứng khoán lẫn nhà quản lý. Tuy nhiên, đây là khoản thuế đánh trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần (hay nhà đầu tư vẫn gọi nôm na là tiền bán chứng khoán). Tuy nhiên, dù bán được giá cao hơn hay thấp hơn giá vốn, dù lỗ hay lãi thì nhà đầu tư vẫn phải nộp thuế.

Đối với cách thứ 2, thủ tục có phần phức tạp hơn khi yêu cầu nhà đầu tư phải có mã số thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế mà công ty chứng khoán đã tạm khấu trừ, trên cơ sở đó cuối năm quyết toán. Bên cạnh đó, hình thức này đòi hỏi phải có sổ sách kế toán để xác định giá mua, giá bán... trong khi thực tế rất khó xác định lời lỗ, và nhà đầu tư thì thường mua một loại cổ phiếu tại nhiều mức giá khác nhau. Cách này phù hợp với các nhà đầu tư lớn, giao dịch nhiều và liên tục. Cuối năm quyết toán, nếu đầu tư lỗ, họ không phải nộp thuế.

Như vậy, theo tình huống này thì ông A có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không thì tùy thuộc vào cách lựa chọn nộp thuế của ông A.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê