2. Thông tư số 72/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng Qui chế quản lý Tài chính của công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - công ty con"  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 01/09/2005

 

3. Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quĩ  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 30/11/2004

 

4. Thông tư số 46/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sát nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành văn bản: 27/04/2005

 

5. Thông tư số 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 18/05/2005

 

6. Nghị định số 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 28/10/2004

 

7. Thông tư số 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 11/05/2004

 

8. Thông tư số 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 24/12/2004

 

9. Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 16/11/2004

 

10. Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty Nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Nhà nước  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 24/08/2004

 

11. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội  

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành văn bản: 21/04/2010

 

12. Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 15/01/2010

Danh mục văn bản luật lĩnh vực tài chính

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900 6162


13. Nghị đính số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật  

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành văn bản: 16/07/2008

14. Thông tư số 28/2008/TT-BTC Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục  

 Người ký: Khác
Ngày ban hành văn bản: 03/04/2008

 

15. Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chứ niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 24/10/2007

 

16. Thông tư số 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ  

Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành văn bản: 02/08/2006

 

17. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 01/11/2005

 

18. Quyết định số 38/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính "Về việc ban hành tổ chức hoạt động của Trung tâm Thẩm định giá"  

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 16/04/2004

 

19. Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính "Về việc ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá"  

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành văn bản: 24/02/2004

 

20. Luật Chứng khoán năm 2006  

Người ký: Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành văn bản: 29/06/2006

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật thuế, gọi: 1900 6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật MinH Khuê