“Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ.”

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

* Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan phải có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ .

Căn cứ hướng dẫn trên, để được hưởng thuế suất 0% doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định trên.

>> Click tải Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng

Trân trọng./.

BỘ PHẬN KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: