Theo Thông tư 06/2012 của BTC thì hoạt động cho thuê tài chính không chịu thuế GTGT, tuy nhiên lô hàng MMTB do công ty chúng tôi nhập về thông qua Kexim thì lại phải chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, công ty chúng tôi là DNCX nên không phải chịu thuế GTGT cũng như không được khấu trừ thuế GTGT.

Vì thủ tục NK phải chịu thuế GTGT nên Kexim bắt công ty chúng tôi chịu phần GTGT này.  

Xin cho chúng tôi hỏi như vậy có đúng qui định không ? Nếu có thì chúng tôi có được hoàn thuế GTGT này không ?

 Vì trị giá lô hàng khá lớn nên TGĐ của chúng tôi không đồng ý chịu phần thuế GTGT này, trong khi đó hàng đã đến HCM gần 01 tuần mà chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục nhập hàng được .

 Rất chân cảm ơn quý cơ quan.

Người gửi: HTRANG.STRATEGY

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời

Căn cứ vào Điều 113 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010:

Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;

2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;

3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;

4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Theo đó, việc cho thuê tài chính gồm có 3 bên là bên đi thuê, bên cho thuê và bên cung cấp sản phẩm. Bên cho thuê có nghĩa vụ mua thiết bị máy móc từ nhà cung cấp và chuyển quyền sử dụng cho bên thuê, tuy nhiên bên cho thuê vẫn là bên có quyền sở hữu máy móc thiết bị, hết thời hạn thuê thì bên thuê có quyền thuê tiếp hoặc mua lại,  vì vậy bên cho thuê phải chịu hoàn toàn khoản thuế khi nhập khẩu máy móc từ nước ngoài về.

Theo Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC , thì hoạt động cho thuê tài chính không phải chịu thuế GTGT (VAT) vì vậy doanh nghiệp của bạn không phải chịu thuế này.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: