Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thuế Nhập khẩu năm 2005.

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.

2. Nội dung phân tích:

Theo như bạn trình bày thì bạn là giảng viên trường ĐHQGHN, hiện tại bạn đang định cư, sinh sống tại Việt Nam như vậy bạn không thuộc đối tượng định cư tại nước ngoài mang xe về Việt Nam theo diện di chuyển vì vậy bạn sẽ phải đóng các loại thuế sau:

- Thuế Nhập khẩu:

Điều 2 Luật Thuế Nhập khẩu quy định:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước."

Thuế nhập khẩu được tính như sau:

Thuế nhập khẩu = giá tính thuế x thuế suất

Khoản 2 điều 9 Luật thuế Nhập khẩu quy định:"Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. "

Khoản 2 điều 10 Luật thuế Nhập khẩu quy định:"Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường"

- Thuế giá trị gia tăng:

Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

"Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Thuế giá trị gia tăng được tính như sau:

Thuế giá trị gia tăng = (Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu  + Thuế tiêu thụ đặc biệt)  x  Thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%

Điểm b khoản 1 điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế :"Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu;"

- Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Điểm d, đ khoản 1 điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định:

"d, Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng

đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;"

Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính như sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất.

Khoản 2 điều 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định:" Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm;"

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê