Vậy, năm 2013 phải nộp Thuế là 500.000đ như vậy có đúng không? nếu sai thì cách tính thuế đối với hoạt động kinh doanh của tôi như thế nào?

Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Hoàng Cường

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê. 

Mức thuế khoán, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân áp đối với hộ kinh doanh cá thể?

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp-Luật thương mại năm 2005;- Công văn 763/ BTC-TCT; - Thông tư 92/2002/TT-BTC; - Nghị định 39/2007/NĐ-CP;  Thông tư 111/2013/TT-BTC (Áp dụng đối với năm 2013)

Bạn có phòng trọ cho thuê, như vậy đây được coi hoạt đông thương mại cung ứng dịch vụ ( cho thuê phòng ) nhằm mục đích sinh lợi theo khoản 1 Điều 3 Luật thương mại 2005. Đối với những người có hoạt động thương mại độc lập và thường xuyên thì phải có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, trừ khi bạn thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007 về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh. Bạn không thuộc trường hợp không phải đăng ký kinh doanh và thuộc diện hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

 Điều 49. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Do đó bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế và được áp dụng theo đối tượng nộp thuế là hộ kinh doanh cá thể.

1. Thuế môn bài

Theo thông tư 92/2002/TT-BTC, hộ kinh doanh cá thể sẽ phải nộp 6 mức sau:

Bậc thuế thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000 
3 Trên   750.000  đến 1.000.000 500.000
4 Trên   500.000   đến   750.000 300.000
5 Trên   300.000   đến   500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn    300.000 50.000

Vậy mức thuế môn bài mà bạn phải nộp sẽ là 1.000.000 đồng

2.Thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Trong đó:

+ Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

- Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

- Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

+Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đối với trường hợp của bạn, doanh thu của bạn mỗi tháng là 3.000.000 vậy bạn sẽ không phải đóng thuế này.

3. Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính. Việc tính thuế sẽ căn cứ vào khu vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, doanh thu.

Công thức tính thuế GTGT:

Thuế khoán thuế GTGT = biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế ban hành  x  với doanh thu   với thuế suất thuế GTGT.

Hoạt động kinh doanh của bạn thuộc nhóm ngành nghề b.1.VI, tỷ lệ giá trị gia tăng tương ứng với từng khu vực I, II, III, IV, V sẽ là 30-35, 27-32, 20-25, 15-20, 25-30 (%)

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh KHuê 

--------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: