Vậy khi đó số tiền đóng trước vượt 36 triệu/người/năm có được tính là chi phí hợp lý. 2. Nếu các hợp đồng đã ký trước thời điểm 1/2/2018 và có mức phí trên 3 triệu/người/tháng (36 triệu/người/năm) thì sẽ xử lý như thế nào. Hiện tại bvnt không thể cho kh giảm phí cam kết, chưa kể mọi quyền lợi cam kết với kh đều bị giảm so với ban đầu. - đối với các hợp đồng hiệu lực trước 1/2/2018: được phép duy trì mức phí cũ (nếu cao hơn 3 triệu/tháng) nếu kh có nhu cầu- đối với các th tham gia bổ sung của các hợp đồng nhóm tham gia lần đầu trước ngày 01/02/2018: được phép tham gia bổ sung các th mới với mức phí cũ (nếu cao hơn 3 triệu/tháng) nếu kh có nhu cầu (ví dụ các th có cùng vị trị cấp bậc có quyền lợi tương đương tham gia trước và sau 01/02/2018, mong muốn tham gia mức phí giống nhau). 3. Quy định hiện tại theo nđ 146 là dn được tính 3 triệu/người/tháng là chi phí hợp lý. Vậy quy định về tháng ở đây có tác động đến thời điểm tham gia bảo hiểm và ưu đãi thuế tndn hay không. Ví dụ: nếu dn tham gia vào thời điểm tháng 12/2017 với định kỳ phí năm là 36 triệu đồng/người/năm thì số phí đó được chấp nhận toàn bộ là chi phí hợp lý hay chỉ chấp nhận 3 triệu là chi phí hợp lý. (vì cơ quan thuế hoàn toàn có thể căn cứ vào quy định 3 triệu/tháng để đánh giá dn mới chỉ tham gia từ tháng 12, phần phí còn lại không tính là hợp lý vì chưa đến thời gian phân bổ)4. Nếu dn sử dụng quỹ lương để chi mua bhnt thì số tiền đó có bị đánh thuế lũy tiến không. Bởi nếu có thì sẽ đồng nghĩa với việc phí bảo hiểm sẽ bị đánh 2 lần thuế (thêm thuế 10% khi nhận quyền lợi đáo hạn).

Người gửi : Trần Phương Thảo

Luật sư trả lời: