Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Công văn 18195/BTC-TCHQ năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 2 điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan thì khi làm thủ tục khấu trừ thuế GTGT không cần tờ khai hải quan. Việc xác định hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất có phải thực hiện thủ tục hải quanhay không, công ty phải dựa vào quy định tại điều 74 và điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

Điều 74. Nguyên tắc chung

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;

b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.

2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan".

Ngoài ra quan hệ mua bán giữa DNCX và nội địa đối với hàng hóa không hưởng ưu đãi của DNCX được hướng dẫn bởi Mục 11 Công văn 18195/BTC-TCHQ năm 2015

Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì khi phát sinh trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Hàng hóa DNCX mua từ nội địa chấp nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì hoạt động mua bán này không phải thực hiện thủ tục hải quan”.

Khoản 3 và khoản 4 Điều 75 của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định :

"Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa. DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.

 Đối với hàng hoá mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này".

Như vậy, khi cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng PCCC, chống sét, báo cháy công ty phải thực hiện thủ tục hải quan cho phần máy móc, thiết bị còn phần dịch vụ cung cấp theo hợp đồng không phải làm thủ tục do không thuộc đối tượng khai báo.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 9 và điểm a khoản 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hàng hoá xuất khẩu từ nội địa vào khu phi thuế quan có thuế suất thuế GTGT là 0% với điều kiện phải có tờ khai hải quan. Do đó, để được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% thì khi cung cấp máy móc thiết bị cho DNCX công ty phải thực hiện tờ khai hải quan.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Lương Thị Lan - Phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê