TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

 

Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 2.5.0) và

 

Triển khai phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QT TNCN 1.0)

           
Bắt đầu từ tháng 3/2010, đối với các tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 2.5.0 thay cho phiên bản 2.1.0 trước đây. Các doanh nghiệp còn lại vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 2.1.0 để kê khai tờ khai thuế.

Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.0 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân chỉ quyết toán thuế TNCN sẽ sử dụng phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.0 để kê khai các tờ khai quyết toán.

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem hướng dẫn cài đặt và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.0)phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QT TNCN1.0) hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.

 ------------------------------------

Cũng như các lần phát hành trước, lần phát hành này webketoan cũng được xem là 1 kênh chính thức phát hành 2 phiên bản phần mềm này bên cạnh các trang web trực thuộc Bộ tài chính và điều này sẽ giúp phần mềm dễ dành, nhanh chóng phân phối đến người sử dụng cả nước. Các bạn có thể download trực tiếp tại Thư viện tài liệu của webketoan để giảm tải cho trang web của Tổng cục thuế.

+ Link download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.5.0 tại đây

+ Link download phần mềm Quyết toán thuế TNCN 1.0 tại đây

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​