TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.2 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 1.2.

Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.2 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Lưu ý:

1. Người nộp thuế (NNT) không bắt buộc phải nâng cấp phiên bản ứng dụng này nếu không gặp các vấn đề nêu trong nội dung nâng cấp (tải file đính kèm) . Cơ quan Thuế vẫn nhận các tờ khai sử dụng ứng dụng các phiên bản trước nếu mẫu tờ khai đó còn hiệu lực theo qui định văn bản pháp luật về thuế.

2. Trường hợp NNT quyết định nâng cấp ứng dụng thì:

- Không thay đổi định dạng của file mẫu excel bảng kê trước khi tải vào ứng dụng

- Trước khi cài đặt bản nâng cấp ứng dụng HTKK và QTT, NNT nên chọn gỡ bỏ ứng dụng trước khi tiến hành cài đặt bản nâng cấp.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành phiên bản ứng dụng HTKK 2.5.2 và QT TNCN 1.2 đến người nộp thuế.


Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.2) tại đây và Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN 1.2) tại đây hoặc tại một số website: www.mof.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.