- Cách thức thực hiện: Đến trực tiếp tại Cục thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+        Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh, ghi rõ tên, số chứng minh nhân dân của người đi mua, số lượng hoá đơn cần mua

+        Sổ mua hoá đơn đã được Cục thuế cấp

+        Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)

 Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

 - Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ mua hoá đơn (ST 22/HĐ) và nhận hoá đơn

 - Lệ phí (nếu có):

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 +    Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

+    89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

+    Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

+    Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​