nộp tiền sang tên là đúng hay sai.

Người gửi : Phạm Thị Thanh Nhàn

Luật sư trả lời: