Hàng tháng Công ty chi trả tiền lương cho họ ra nước ngoài.Xin hỏi Luật sư: Tiền lương cũng 2 cá nhân trên có phải kê khai nộp thuế TNCN cho chính phú Việt Nam không?

Trân trọng cám ơn!

Người gửi:  Nguyễn Ngọc Ảnh

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài ?

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Trả lời:

Đây là một trường hợp điển hình trong thương mại quốc tế, khi mà một khoản thu nhập của một đối tượng nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nước khác nhau: Một công ty hay cá nhân là đối tượng cư trú của nước này nhưng có thu nhập phát sinh ở nước khác, do đó vừa phải nộp thuế (trên thu nhập toàn cầu) tại nước nơi các đối tượng này cư trú, vừa phải nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước mà đối tượng này không phải là đối tượng cư trú.

Để giải quyết vấn đề đánh thuế trùng trên thu nhập của các đối tượng nêu trên, các nước thường ký kết hiệp định song phương - hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh trên thu nhập (gọi tắt là Hiệp định), trong đó chủ yếu thỏa thuận việc phân chia thẩm quyền đánh thuế của từng nước đối với một số khoản thu nhập của các đối tượng liên quan.

Trong trường hợp của bạn, bạn phải kiểm tra lại xem giữa Việt Nam và nước cư trú của 2 cá nhân trên đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần hay chưa. Bạn có thể tham khảo Thông tư 205/2013/TT-BTC Quy tắc mới về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam ngày 06/02/2014 hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

-------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: