Em xin trân thành cám ơn!

Người gửi: ĐC Sơn
Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải nộp các khoản thuế sau:

- Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT = tỷ lệ % x với doanh thu; trong đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Trong trường hợp của bạn được tính là hoạt động kinh doanh khác và chịu tỉ lệ % là 2%.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

- Về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì xác định thu nhập chịu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hoá: 7%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 30%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 15%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 12%

Về cách tính thuế không phụ thuộc vào vốn bạn bỏ ra mà phụ thuộc vào doanh thu bạn kinh doanh.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật