Sau đó, em lại chuyển sang làm cho công ty c (công ty hiện tại em đang làm)thì em ký hợp đồng thử việc 02 tháng từ 04/11/2015 đến 04/01/2016 và côngty này đã trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của em với mức tiền lương là 6triệu. Sau khi ký hợp đồng chính thức tại công ty c này thì vào tháng 03/2016 emcó làm giấy ủy quyền cho công ty để làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhâncủa em. Nhưng cho đến nay 01/01/2018, hiện tại số tiền thuế thu nhập cánhân này em vẫn chưa nhận được. Em có hỏi người phụ trách làm thủ tuc thìhọ trả lời là chưa có. Vậy, em tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cho mình trong trường hợpnày được không ạ. Và thủ tục như thế nào. Em xin cám ơn.

Người gửi : Hien Huynh

Luật sư trả lời: