Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

thuế TNCN

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến gọi:  1900.1940

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Công văn 762/BTC-TCT về việc hướng dẫn một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân thì “ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam” không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng do bạn không nói rõ là căn nhà cấp 4 của bạn có phải là căn nhà duy nhất của bạn ở Việt Nam không. Chính vì vậy, nếu bạn có  02 căn trở lên thì phải đóng thuế như sau:

Căn cứ Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008, Công văn số 762/BTC-TCT ngày 16-1-2009 và Thông tư 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính:

1. Bạn được quyền chọn lựa chọn kê khai nộp thuế một trong hai phương pháp:

- Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (trường hợp giá bán không thấp hơn giá do UBND  cấp tỉnh  ban hành và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá mua và chi phí có liên quan).
 
- Áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản (giá bất động sản làm căn cứ tính thuế không thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành).

Như vậy, bạn cần xem xét kỹ xem  căn nhà cấp 4 đó có phải là căn nhà duy nhất của bạn tại Việt Nam không. Nếu như đây là căn nhà duy nhất tại Việt Nam của bạn thì bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN nữa, còn nếu như bạn có 2 căn nhà tịa Việt Nam thì bạn sẽ phải lựa chọn  nộp 1 trong  2 mức thuế theo quy định trên. Nếu như việc bán nhà của bạn có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá mua và chi phí liên quan thì sẽ áp dụng mức thuế 25% tính trên thu nhập từ hoạt động bán nhà. Nếu như không có các loại hóa đơn, chứng từ trên thì bạn sẽ theo mức 2% trên giá bán nhà

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh KHuê