Tôi rất mong nhận được luật sư trả lời tư vấn pháp luật thuế vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: Bao Ngoc

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn đỏ ?

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn đỏ  - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn! Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

-  Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn tự in

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan Thuế bao gồm những thủ tục sau:

- Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn lần đầu phải có Văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư  (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền: 02 bản.

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC): 02 bản.

- Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn. Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có kèm theo Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, và Chứng minh thư nhân dân của nhân viên được ủy quyền: 02 bản photo CMTND không cần công chứng và 02 bản Giấy ủy quyền.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh: 02 bản sao không cần công chứng.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi hóa đơn. Từ lần tiếp theo trở đi mua hóa đơn, bạn chỉ cần làm “Đơn đề nghị mua hóa đơn”.

2.2. Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in, Thành phần thủ tục, hồ sơ bao gồm (01 bộ):

- Công văn (hoặc đơn) đăng ký sử dụng hoá đơn tự in - mẫu kèm theo, chi nhánh phụ thuộc có công văn làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng hoá đơn tự in.

- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải đáp ứng các tiêu chí như:  Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số:... ngày... tháng... năm... của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hoá đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hoá đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau;

- Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ (không trong khu công nghiệp)   có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Địa chỉ, số nhà, đường phố (đối với thành phố, thị xã), địa điểm thôn, xã ... (đối với  nông thôn) để theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, trong vòng 10 ngày, tổ chức, cá nhân phải lập lại sơ đồ mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình hợp đồng thuê nhà, có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn (để đối chiếu) và bản Photocopy để cơ quan thuế lưu;

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh.

Cơ quan thuế sau khi nhận hồ sơ đăng ký sử dụng hoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân, trong vòng 05 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định về sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân đăng ký tự in hoá đơn để làm thủ tục chấp thuận việc đăng ký mẫu hoá đơn tự in.

Khi thay đổi mẫu hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại.

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty!

Trân Trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

-------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: