- Hàng về bên tôi xuất bán luôn số hàng đó cho một công ty khác và xuất hóa đơn đầu ra.

- Năm 2013 cơ quan thuế gọi lên và nói đó là công ty giả, yêu cầu bên tôi nên loại ra trước khi họ kiểm tra.

- Công ty tôi đã làm tờ khai  điều chỉnh giảm số thuế đầu vào và loại chi phí đó ra và tính thuế TNDN phải nộp + phạt nộp chậm ( công ty năm đó đang lãi và phải nộp thuế GTGT đầu ra không còn để khấu trừ)

Khi loại hóa đơn ra sẽ ảnh hưởng đến số liệu của một số tài khoản như 1331.3331.632.421.821..

- Bên cơ quan thuế  hướng dẫn bên tôi phải làm tờ giải trình và điều chỉnh số liệu đó trên báo cáo tài chính và sổ sách .Vậy công ty tôi phải tiến hành điều chỉnh số liệu như thế nào cho hợp lý và đúng pháp luật

Tôi có gửi kèm bảng cân đối tài khoản và  kết quả kinh doanh của công ty em năm 2008 chưa điều chỉnh

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Nguyễn Hải Yến

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn hướng dẫn điều chỉnh báo cáo tài chính, sổ sách khi loại hóa đơn ?

Luât sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.1940

Trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, dựa vào những thông tin chị đã cung cấp xin tư vấn cho chị như sau.

 

Căn cứ pháp lý

Vì doanh nghiệp của bạn phải điều chỉnh số liệu trên báo cáo sổ sách năm 2008 lên luật Nghị Định và thông tư sẽ áp dụng như sau

Thông tư số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

- 4215/TCT-PCCS V/v: xử lý vi phạm đối với  các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Nội dung phân tích

Theo hướng dẫn tại điều 21 thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

 

" Điều 21. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

- Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn."

Về vấn đề sử lý đối với hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp cơ quan thuế cũng có công văn hướng dẫn về việc xử lý như sau:

" III. Xử lý đối với bên mua, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp:

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp với mục đích chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thì bị xử lý như sau:

1.1. Hoá đơn mua, sử dụng bất hợp pháp không được sử dụng để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan thuế khi phát hiện cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản vi phạm và tuỳ theo hành vi vi phạm, mức độ vi phạm để áp dụng ngay các biện pháp xử lý dưới đây...vv.

1.2. Các biện pháp xử lý tại điểm 1.1 nêu trên được áp dụng đối với cả các cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hoá đơn trong các trường hợp sau:

a. Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh sau ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế (ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo hướng dẫn tại điểm 1.1 mục IV dưới đây).

b. Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp.

c. Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà tại thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp.

d. Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào ghi trên hoá đơn lớn hơn giá trị hàng hoá, dịch vụ thực mua và số tiền thực tế thanh toán cho cơ sở bán hàng.

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá chứng từ đầu vào của hàng hoá mua trôi nổi trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định giá trị hàng hoá mua vào theo giá thị trường tại thời điểm mua để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Công văn này...vv "

 

  • Vậy việc công ty chị mua hàng không có hóa đơn mà đã sử dụng hóa đơn của công ty khách để hợp thức hóa đầu vào của mình là trái với quy ​định của pháp luật, theo hướng dẫn của cơ quan thuế yêu cầu chị loại bỏ hóa đơn đó ra khỏi chi phí hợp lý của doanh nghiệp và tính lại số thuế phải nộp, đồng thời kê khai bổ sung số thuế, nộp lại báo cáo tài chính của các năm để điều chỉnh những sai sót của mình trước kho cơ quan thuế kiểm tra là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

 

Công ty bạn năm 2008 có mua hàng của cửa hàng bán lẻ sau đó cửa hàng đó cung cấp hóa đơn tài chính của một công ty khác để hợp thức hóa đầu vào.( tiền hàng: 625,466,000đ VAT: 62.546.600). Khi mua hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vậy thì bạn sẽ hoạch toán nghiệp vụ đó như sau:

                   N 156: 625,466.000đ                                

                  N 1331: 62.546.600 đ         

                  C 111: 688.012.600 đ.

Giờ bạn điều chỉnh lại làm lại xin nộp lai báo cáo tài chinh . Nếu năm 2008 đã làm số sách và báo cáo tài chính, báo cáo thuế rồi thì bây giờ bạn sẽ phải định khoản lại

Từ bút toán N156: 625,466.000đ                                 N811:688.012.600đ

                  N1331: 62.546.600 đ         sang               C 3331: 688.012.600đ

                  C 111: 688.012.600 đ.

 Các bước tiến hành như sau:
1. hóa đơn nào loại thì không hạch toán vào sổ sách nữa.
2. Hóa đơn sai của tháng nào năm 2008 thì sữa đổi, kê khai bổ sung tháng đó tờ khai GTGT của năm 2008
3. Báo cáo thuế 2008 đã làm rồi thì bổ sung, làm lại và gửi lại

4.Khi đó mới có hóa đơn đầu kỳ các tài khoản đúng cuối năm 2008 

Như vậy thì nghiệp vụ mua hàng năm 2008 với cửa hàng bán lẻ của công ty bạn như ở trên  sẽ không hoạch toán vào sổ sách nữa vì hóa đơn đó là bất hợp pháp và sẽ bị loại ra khỏi chi phí hoạch toán

Khi bỏ nghiệp vụ đó bạn sẽ thay thế nghiệp vụ đó bằng bút toán N811- C 3331 (tài khoản 811 chi phí khác,tài khoản3331 phải trả cho người bán) như ở trên.

Khoản chi phí bị loại là chi phí kế toán vẫn hoạch toán vào chi phí bình thường nhưng với thuế thì bị xuất toán( tức là không phải hoạch toán lại

mà chỉ cần hạch toán thêm phần thuế TNDN phải đóng và làm giảm lãi của năm đó trên bảng cân đối kế toán.), khoản thuế tương ứng cũng bị loại nên phải làm KHBS(kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT) điều chỉnh giảm 
Công việc của năm 2013: tháng phát hiện và khai báo giảm

+ Báo cáo KHBS giảm 1331 = 625.546.600 đ (tài khoản 3331 thuế GTGT bị truy thu)
-Nếu báo giảm làm phát sinh thuế phải nộp =( Nộp tiền thuế 33311 truy thu (tài khoản 3331 thuế GTGT bị truy thu) + Số tiền thuế phạt nộp chậm) x 0.05%/ngày x số ngày nộp chậm nếu trước 90 ngày, sau 90 ngày mức phạt lãi suất nộp muộn là 0,07 %/ 1 ngày nộp muộn.

Mức phạt tiền quy định tại Điều 4 và từ Điều 7 đến Điều 16 Nghị Định 105
+Nộp thuế:
Nợ 33311/ có 111,112
+Khoản phạt vi phạm về luật thuế định khoản như sau:
-Tiền phạt: Chi phí phạt vi phạm thuế
Nợ 811/ có 3339 ( 811- chi phí khác;3339- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho Nhà nc ngoài các khoản đã ghi vào 3331,...3338. Các khoản trợ cấp, trợ giá cũng phản ánh ở TK này.)
Nộp phạt: Chi tiền nộp phạt vi phạt thuế
Nợ 3339/ có 1111( Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: phản ánh tình hình thu,chi,tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt )                        

Khi quyết toán thuế TNDN 2008 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.

------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: