1. Năm 2015 Chi nhánh Hải Dương là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp trả lương cho nhân viên. Như vậy,Chi nhánh Hải Dương có phải kê khai nộp thuế GTGT không? Nếu có kê khai hoặc không kê khai thuế thì căn cứ vào đâu?

2. Năm 2016 Chi nhánh Hải Dương năm 2016 vẫn hạch toán phụ thuộc nhưng báo cáo thuế độc lập. Chi nhánh phải kê khai những loại thuế nào?. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quán lý thuế và nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ 

2. Nội dung tư vấn: 

Thứ nhất, Về thuế GTGT năm 2015, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013 quy định: 

 

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Như vậy, trong trường này chi nhánh Hải Dương là đơn vị trực thuộc khác tỉnh với công ty mẹ ở Sài Gòn, nếu chi nhánh có hoạt động kinh doanh, có phát sinh doanh thu thì sẽ thực hiện việc khai thuế GTGT cho cơ quan thuế ở chi nhánh Hải Dương. Trường hợp chi nhánh ở Hải Dương không bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai tập trung tại trụ sở chính.

Thứ hai, năm 2016 chi nhánh Hải Dương báo cáo thuế độc lập thì phải nộp những loại thuế sau: 

+ Kê khai thuế môn bài theo quy định tại Điều 17  Thông tư 156/2013/TT-BTC: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc."

+ Kê khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC: "c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

+ Kê khai thuế TNCN theo quy định tại Điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC nếu có phát sinh trả thu nhập cho người lao động: "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân."

Theo đó, hồ sơ và thủ tục kê khai thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định sooa 83/2012/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.