Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy định người lái khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ, trong đó không quy định phải mang theo Biên lai hoặc loại giấy tờ chứng minh phương tiện đã nộp phí bảo trì đường bộ. Do vậy, tôi theo theo luật hay nghị định.
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Tiến Trịnh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn nộp phí giao thông đường bộ

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:  

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

- Luật giao thông đường bộ 2008

- Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

- Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 171/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

2. Nội dung tư vấn:

Luật và nghị định đều là các văn bản quy phạm pháp luật nhưng về nội dung và cơ quan có thẩm quyền ban hành hoàn toàn khác nhau. Trong đó:

Luật là do Quốc Hội ban hành quy địn các vấn đề cơ bản thuộc tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quốc phòng, tài chính, thuế… và nhằm để điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực đó được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008.

“Điều 11. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

2. Luật của Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân.”

Nghị định là một văn bản dưới luật do Chính Phủ ban hành quy định các vấn đề theo quy định tại Điều 14 Luật ban hành quy phạm pháp luật 2008. Theo đó Nghị định là văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, tuy nhiên các hướng dẫn hay quy định tại nghị định nhằm làm các quy định của luật và hướng dẫn thi hành chứ không được trái với các quy định của Luật.

“Điều 14. Nghị định của Chính phủ

Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây:

1. Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

2. Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ;

3. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

4. Quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.”

Theo đó áp dụng vào trường hợp cụ thể mà bạn đang thắc mắc quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về các giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thông của người lái xe. Vì vậy khi tham gia giông thông thì bạn cần mang theo các giấy tờ trên sau:

 “Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông

1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.”

Và quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 33 nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định”. Theo đó nghị định về việc xử lý vi phạm hành chính này là văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách của nhà nước cụ thể là chính sách thu, nộp phí cho phương tiện giao thông khi tham gia giao thông. Vì vậy, biên lai về việc thu, nộp phí là căn cứ chứng minh chủ phương tiện đã thực hiện đóng phí này hay chưa. Vì vậy,đây là chính sách của nhà nước yêu cầu phải thực hiện, nếu không thực hiện sẽ có chế tài xử phạt cụ thể tại điểm g, khoản 3, Điều 33 Nghị định 71/2012/NĐ-CP chứ không phải là điều kiện để tham gia giao thông. Vì vậy, điều, khoản quy định này trong nghị định trên không trái với các quy định tại Điều 58  Luật giao thông đường bộ 2008.

Tuy nhiên, nghị định 71/2012/NĐ-CP và nghị định 34/2010/NĐ-CP tại thời điểm hiện tại đã hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị  định 171/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 107/2014/NĐ-CP thì không còn điều, khoản quy định về việc xử phạt thu, nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông mà được hướng dẫn thay thế bằng một văn bản riêng biệt là Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 về "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện". Cụ thể theo quy định tại Điều 11 Thông tư 133/2014/TT-BTC về xử lý vi phạm:

 "Trường hợp chủ phương tiện, cơ quan thu phí có hành vi vi phạm các quy định về khai, thu, nộp phí sử dụng đường bộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí và các văn bản pháp luật liên quan".

Tại Điều 6 Thông tư 133/2014/TT-BTC quy định hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí:

 "Phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng."

Vì vậy, ngoài việc tuân thủ các điều kiện tham gia giao thông theo điều 58 Luật giao thông đường bộ thì bạn phải thực hiên các chính sách của nhà nước về việc đóng các loại phí và lệ phí theo quy định.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê