Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý :

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Công văn 1818/TCT-KK ngày 29/04/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân

2. Luật sư tư vấn :

Như vậy khi bạn muốn chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế của cá nhân thì căn cứ theo quy định tại Điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc sử dụng mã số thuế như sau:

e) Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Ngoài ra theo Công văn 1818/TCT-KK ngày 29/04/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân như sau: 

Trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đã thiết kế chức năng “Chuyển người phụ thuộc thành người nộp thuế” (Chức năng 2.7.3) để cơ quan thuế thực hiện. Chức năng này hiện cho phép tất cả các cơ quan thuế khi có thông tin về mã người phụ thuộc là có thể chuyển thành mã số thuế cá nhân.

Căn cứ thông tin bổ sung của người phụ thuộc, cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận và thực hiện thao tác tại Chức năng 2.7.3 nêu trên để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân và quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Theo Khoản 9 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC,  người nộp thuế cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập:

Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của cá nhân (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài)) cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) và gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 Ngoài ra cần phải có đơn đề nghị chuyển từ MST người phục thuộc sang MST người nộp thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

....., ngày...tháng....năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: …..

Họ tên tôi là: Trần Văn A

Sinh ngày: …..

Chứng minh nhân dân số:……….., cấp ngày....tháng....năm, nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú: phường Khương Trung, quận thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hiện tôi đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc là:...... được cấp bởi Chi cục thuế…….. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã phát sinh thu nhập tới mức chịu thuế. Vì vậy, tôi làm đơn đề nghị này kính mong Cục thuế thành phố Hà Nội chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân của tôi để tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và cơ quan thuế quản lý.

Kính mong Cục thuế sớm xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn

                                                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Lương Thị Lan - Phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê