Vốn mở cửa hàng là 150.000.000 đồng. Vậy tôi phải nộp những loại thuế nào và bao nhiêu, tôi có được miễn thuế trong thời gian mới mở cửa hàng không và nếu được miễn thì miễn trong thời gian bao lâu. 
Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư.
Kính thư
Người gửi: huli

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

thuế cho cửa hàng

Luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 96/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài;

- Nghị định 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng;

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, bạn mở cửa hàng bán quần áo trẻ em như vậy bạn sẽ phải khai thuế và xác định thuế theo phương pháp khoán, quy định cụ thể tại khoản 1 điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

"Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán

1. Đối tượng nộp thuế khoán

Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế khoán) bao gồm:

a) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo thời hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan thuế.

b) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

c) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.

d) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên."

Theo quy định tại khoản 2 điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì các loại thuế mà bạn sẽ phải nộp là: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra bạn phải nộp cả thuế Môn bài.

- Thuế Môn bài:

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC thì căn cứ tính thuế môn bài sẽ dựa trên thu nhập của một tháng. Cụ thể quy định tại khoản 2 mục I Thông tư 96/2002/TT-BTC:

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:                                                                                  Đơn vị: đồng

   Bậc thuế

           Thu nhập 1 tháng

  Mức thuế cả năm

         1

Trên 1.500.000

          1.000.000

         2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

             750.000

         3

Trên   750.000  đến 1.000.000

             500.000

         4

Trên   500.000   đến   750.000

             300.000

         5

Trên   300.000   đến   500.000

             100.000 

         6

Bằng hoặc thấp hơn    300.000

               50.000

 Trong trường hợp này, bạn không nói rõ thu nhập một tháng của bạn là bao nhiêu vì vậy chúng tôi không thể xác định cụ thể mức thuế phải nộp cho bạn được.

- Thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Khoản 12 điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định:

"Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

12. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống."

Như vậy, nếu doanh thu hàng năm của bạn từ 100 triệu trở xuống thì bạn không phải đóng thuế giá trị gia tăng. Nếu doanh thu hàng năm của bạn trên 100 triệu thì bạn phải đóng thuế giá trị gia tăng với thuế suất là 1%, cụ thể quy định tại điểm b khoản 2 điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

- Thuế thu nhập cá nhân:

Khoản 5 điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định

"Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán

5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán."

Như vậy, nếu doanh thu của cửa hàng bạn dưới 100 triệu/ năm thì bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

* Về vấn đề miễn thuế:

Theo những quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế môn bài thì bạn không thuộc trường hợp được miễn thuế hay giảm thuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê