Đến năm 2013 chủ đầu tư thanh toán công ty đã bị truy thu về năm 2010 thì năm 2013 chúng tôi chỉ xuất hóa đơn và không báo cáo doanh thu như vậy phần thuế GTGT 2% trích qua kho bạc chúng tôi xử lý như thế nào.

Ví dụ công trình A bị truy thu về năm 2010 nhưng chưa thu tiền chúng tôi vẫn treo bên nợ TK 131 vậy khi thu tiền chúng tôi sẽ hạch toán

Nợ TK 112

Có TK 131 - Phần thu tiền về tài khoản

Có TK 3331 - Phần thuế GTGT 2% 

Như vậy có đúng không

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: Vuong Luyen

Câu hỏi được biên tập từ nội dung tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Chào ban! cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, Dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Vì bạn bị truy thu thuế từ năm 2010 nên sẽ áp dụng các thông tư sau:

 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

TT 61/2007/TT-BTC xử phạt VPPL Thuế 

Hiện nay các thông tư 129 và 130 đã được thay thế như sau

TT129/2008 bị  thay thế bởi TT 26/2015 TT-BCT Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ 

TT130/2008 bị thay thế bởi TT 78/2014/TT-BCT, TT 96/ 2015 TT-BCT HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ TT 78/2014/TT-BCT

TT 61/2007/TT-BTC bị thay thế bởi TT 166/2013/TTBCT xử phạt vi phạm pháp luật vè Thuế

2.  Nội dung phân tích

Tại điểm 1.7, điểm 2, Mục I Giá Tính Thuế, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định.
Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình, hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân: biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại điểm 3.11, Mục III, Phần C Căn cứ tính thuếTNDN Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.
Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

Vậy thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận là doanh thu công trình xây dựng là thời điểm thu tiền thự hiện quyết toán công trình không kể tới việc khách hàng đã thanh toán hêt số phải thu hay chưa?

Vậy công ty đã vi phạm:
1/ Hành vi Bán hàng không xuất hóa đơn
Theo quy định tại khoản 2- Điều 14 Chương 3 Xử lý vi phạm hành chính- NĐ 89/2002/NĐ-CP ( không áp dụng NĐ 51/2010/NĐ-CP, do hành vi vi phạm  xảy ra tại thời điểm năm 2010) :

Điều 14 Đối với hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ, trừ các trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định không phải lập hoá đơn.

2/ Hành vi trốn thuế, gian lận thuế :
Theo quy định tại TT 61/2007/TT-BTC xử phạt VPPL Thuế :

IV. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế 
Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, ngoài ra còn bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:
Theo khỏan 1.1b phần V Các hình thức xử phạt, mức phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật thuế:

1.1. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

b)  Phạt tiền: Hình thức phạt tiền được quy định cụ thể đối với từng hành vi vi phạm pháp luật về thuế như sau:

- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;

-  Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

 Theo mục IV. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, ngoài ra còn bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị  xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại điểm 1.3, 1.4, Mục III, Phần B Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
1.8. Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế;

Hóa đơn xuất vào tháng 4 năm 2011, đã hạch toán & khai thuế tại kỳ thuế tháng 4/2011 => Bạn thực hiện hạch toán giảm doanh thu, giảm VAT trên sổ sách. Đồng thời kê khai điều chỉnh giảm doanh thu & thuế đầu ra cho tháng 4 năm 2011, số tiền thuế đã nộp thừa bạn có thể bù trừ vào kỳ thuế tiếp hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Theo khoản 1d Điều 10 Thông tư 28/2011/tt-bct của Bộ Tài chính

" Điều 10. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất."

Năm 2013 chủ đầu tư thanh toán công ty đã bị truy thu về năm 2010 thì năm 2013 chúng tôi chỉ xuất hóa đơn và không báo cáo doanh thu. Như vậy Bạn thực hiện hạch toán giảm doanh thu, giảm VAT trên sổ sách năm 2013. Đồng thời kê khai điều chỉnh giảm doanh thu & thuế đầu ra cho tháng mà chủ đầu tư thanh toán.

Ví dụ công trình A bị truy thu về năm 2010 nhưng chưa thu tiền chúng tôi vẫn treo bên nợ TK 131 vậy khi thu tiền chúng tôi sẽ hạch toán

Nợ TK 112:

Có TK 131 - Phần thu tiền về tài khoản

Có TK 3331 - Phần thuế GTGT 2% 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;